01 април 2009

Тест - вродена интелигентност за български политици !


Всеки кандидат политик в България трябва да реши този тест и да постигне поне - коефицент 100!

Няма коментари: