04 ноември 2008

Брюксел: България да очаква рязко забавяне на икономиката

Брюксел: България да очаква рязко забавяне на икономиката

Прогнозата на Европейската комисия за икономическия растеж на България през следващата година бе занижена от първоначалните 5.6% на 4.5%. Противно на по-ниските очаквания за 2009, прогнозата за тази се повишава и според ЕК страната ни ще достигне икономически растеж от 6.5% при по-ранни очаквания за ръст от 5.8%.

Макар през пролетта растежът да достигна 7.2% под влияние на засиленото потребителско търсене и все още активните инвестиции в първото тримесечие, анализаторите на ЕК са отчели влошаването на международните фактори, които могат да повлияят върху страната ни.

"Несигурността на международните финансови пазари и очакванията за дългосрочно забавяне на икономическата активност в целия ЕС според анализите ще засегнат вътрешното търсене", твърдят от комисията. В същото време прогнозата на Министерството на финансите за икономическия растеж през следващата година е той да достигне 4.7%. Най-песимистичният вариант, разглеждан от правителството, пък беше за 3% растеж.

ЕК обаче обръща внимание на един още по-песимистичен вариант, при който нарастващите лихви ще затруднят притока на свежи капитали под формата на чуждестранни инвестиции и заедно с вече постоянните нива на висока инфлация ще намалят разполагаемите доходи на българите, а оттам и частното потребление. Брюксел коригира надолу (от 7.1% на 6.5% от БВП) прогнозата си за ръста на износа през тази година и прогнозира силен спад до 4.6% за 2009 г. Отчетлива промяна се очаква и при вноса на стоки и услуги - докато за тази година прогнозата е подобрена (от 8.5% на 9% от БВП), то за догодина поправката е в обратна посока - от 7.7 на 6.3% от БВП, и още по-малко (6.1%) за 2010 г.

Рязко ще намалее и темпът на растеж на заплатите в България. Според Еврокомисията, ако цената на труда през 2008 г. се е повишила със средно 4.7%, догодина ще бъде наполовина (2.4%), а през 2010 г. дори 1.4%.

Макропоказателите, които се следят от българското правителство и международните финансови институции с най-голямо влияние, също вече са коригирани към по-тревожни стойности. Само през тази година дефицитът по текущата сметка се очаква да нарасне до 23.8% от БВП. През следващата година въпреки очакваното забавяне в ръста на частното и публичното търсене за текущата сметка се залага, че ще достигне дефицит, равен на 22.3% от БВП.

20 септември 2008

ПОКАНА

от синдикалните организации на КНСБ,ПОДКРЕПА и САС за

започване и водене на преговори за сключване на КТД 2008/09

Уважаеми господа ,

Във връзка с изтичане срока на действие на настоящия КТД , на основание чл.52,ал1 и 2 от КТ в качеството Ви на Работодател на работниците и служителите във “ФТСЕМ” АД , Ви отправяме настоящата покана за започване и водене на преговори.

Екипът за преговори от страна на синдикатите на територията на предприятието е :

1.Стойчо Минчев

2.Събка Янчева

3.Христо Кондов

4.Михаил Иванов

5.Председател Подкрепа летище Варна

Първото заседание предлагаме да се състои на 26.09.2008г. от 10.00 във Варна.

Готови сме да обсъдим и други дати одобрени от страните по договарянето.

За коректното водене на преговорите се нуждаем от следната информация:

1.Състояние на фирмата в момента и переспективи за развитие в близките 2/3 години.

2.Обслужени пътници на заето лице за 2007г. и очаквано за 2008г.

3.Финансов отчет за деветмесечието на 2008г.

4.Чиста продукция на заето лице за 2007г. и очаквано за 2008г.

5.Средна работна заплата за временен и постоянен състав за 2007г. и очаквано за 2008г.

6.Брой на ръководния състав спрямо изпълнителния за настоящия момент и преди влизане на концесията.

Надяваме се да получим своевременно исканата информация за водене на пълноценни преговори.

С Уважение и надежда за ползотворни преговори

КНСБ , ПОДКРЕПА и САС

20 юли 2008

За да помогнем и ние в името на истината.

Учителските синдикати - най-евтиният играч срещу интересите на съсловието
от Васил Стоянов


След края на учителската стачка от миналата есен лидерите на съсловните синдикати се
снишиха и имаше защо - конфузно стоеше "извоюваният" лилипутски ръст на заплатите на фона на гръмко заявеното през септември искане за 100-процентно увеличение. А и липсата на добра стикованост между трите синдикални организации направи от стачкуващите наивници, употребени умело в политическите игри. Игри, в които синдикалните лидери бяха решили да си направят евтин PR, "защитавайки" интересите на една гилдия от унизени и за жалост твърде доверчиви хора.

Отшумяха и страстите, и исканията за оставки на синдикални лидери. Българският учител по традиция си налегна парцалите. Изтече обаче двегодишният срок на стария Колективен трудов договор за системата на народната просвета и синдикалните лидери (същите от 2006 г.) трябваше да сложат подписите си под актуализирания документ.

Новият колективен договор е факт от 30 юни и дори един бегъл поглед върху него е достатъчен, за да стане ясно, че шефовете на учителските синдикати отново не са били особено напористи и твърди при отстояване интересите на учителското съсловие. Примерите са особено показателни. В частта, регламентираща заплатите, МОН умело прехвърля върху училищните директори отговорността за достигането на обещаните през есента 650 лв. учителска заплата. Текстът, под който са се подписали учителските "застъпници", не ангажира с никакви конкретни стъпки просветното ведомство: "Министерството ще работи за създаване на условия... на работодателите да осигурят от юли 2008 г. средства за достигане на средните брутни заплати... в системата на 650 лв."

Само че всички училища от началото на тази година се издържат с делегиран бюджет, който зависи от броя на учениците. Така че единственият начин да се осигурят въпросните средства е МОН да повиши единният разходен стандарт за издръжка на ученик - нещо, което засега е само проект, и то за едва 10.6% увеличение.

Още по-показателни за тежестта на синдикатите са договорените допълнителни трудови възнаграждения. Как освен като откровена безпринципност може да се определи месечната надбавка от 7 лв. и 11 лв. за придобити съответно пета и четвърта професионална квалификационна степен!? Как освен като демонстративно неглижиране може да се изтълкува надбавката от 17 лв. месечно за учителите в специални училища (дефектология)! И нима не е обидна надбавката от 21 лв. за преподаване на учебен предмет на чужд език (напр. биология на немски език ) в същото време, когато десетки учители по английски език от Русе вече месеци наред преподават в Румъния за 600 евро месечно.

Особено съмнителна става лоялността на синдикалните лидери към гилдията, когато видим подписите им под текст, според който месечната надбавка за персонала на училища за деца с нарушено зрение и увреден слух може да бъде 12% от минималната работна заплата, а в училища за деца с умствена изостаналост - 4%.

И кой ли учител с охота би приел твърде отговорната работа на класен ръководител, когато синдикатите са договорили с МОН тя да се заплаща по 18 лв. месечно? Та класният дава толкова само за телефонни разговори с родителите на отсъстващи и изоставащи деца. Това са наистина минималните ставки, но кой училищен директор би си позволил да ги надвиши, когато делегираният бюджет едва стига да се закърпи прокапалият покрив на училището и да се подменят някои от 20-годишните чинове?

За жалост новоподписаният колективен договор е и наследствено дискриминационен, защото в него отново, както и през 2006 г., е запазен текстът, според който, "когато членове на синдикатите... работят с договор за заместване, след освобождаване на мястото... могат да се ползват с предимство при сключване на новия трудов договор ". Когато синдикатите разчитат да привлекат членска маса и, което е по-важно - членски внос по този начин, не бива да се учудваме на факта, че близо 90% кандидатстват, мотивирани единствено от допълнителните дни платен отпуск и откровено нехаят за вече дискредитиралите се синдикални лидери.

Подписаният на 30 юни нов колективен трудов договор за системата на народната просвета е поредното доказателство, че учителските синдикати са най-лесният и най-евтин за преодоляване играч в борбата за властова доминация в българското образование. За жалост именно този играч представя интересите на изнасящите цялата тежест на поредните реформи в системата - българските учители.

* Авторът е учител в Шумен
www.dnevnik.bg

19 март 2008

Gmail ART

Gmail ART. Много яко видео за световно известната поща на гоогле GMAIL

14 януари 2008
Гъстата мъгла в София , Пловдив и Варна докара на летище Бургас почти цялата родна авиация.Плътната природна завеса мъчи трафика вече почти седмица и затруднява до краен предел обслужването на полетите.Бургаското летище също работи в условия за мъгла , защото тя не го подмина и аеропорта беше на критичния минимум за кацане и излитане.Дни наред единствената врата за България отново бе нашето летище.Това достави голямо удоволствие на неговите служители , които за пореден път докозаха че са от световна класа. На 13 срещу 14 януари бе най тежко.

В условия за намалена видимост на летището , кацнаха всички полети на България еър,
Еър Виа , Болкан холидейс , Майеър , Сибириен еърлайнс , Атлант союз и др.Самолетите на изброените авиокомпании кацаха от Истамбул,Москва,Кишинев,Болоня,Амстердам, Мадрид,Нюкасъл , Лондон , Дъблин и др.
Пътниците бяха превозени до София и Пловдив с автобуси а други до Бургас за да се изпълнят заплануваните полети. Добре смазаният работен механизъм на летището
показа ,че за него това не е предизвикателство а практика.Намаленият персонал
не стана причина за недоразумения а напротив , силно се мобилизира и се справи
чудесно , като обслужи технически самолетите , внимателно и грижливо пътниците
екипажите , представителите на авиокомпаниите и туроператорите.
В 06:30 сутринта на 14.01.2008г. всичко утихна , а като неми свидетели на нощната битка бяха останали само многобройните силуети на железните птици уморени и те , но готови за нов полет.А казват , че хората не мотат да се борят сприродата.Е опрове-
ржение на това твърдение редовно се намира на Летище Бургас !