13 август 2007

Лазерно оптическо устройство LEM 50 Laser TorchЛетище Бургас закупи най-хуманното средство за разгонване на птици.
Лазерен лъч с висока концентрация , който генерира интензивна зелена светлина до 2000 м.разстояние.Това е единственното такова средство в източна Европа.