14 юли 2007

Разрешени проблеми

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес 13.07.2007г. от 13:00 часа, на Летище Бургас се състоя среща между ръководството на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД и представителите на профсъюзните организации на КНСБ, Подкрепа и САС /Свободен авиационен синдикат/.

Присъстващи:

Представители на синдикалната организация:
1.Желязко Христов – Председател на КНСБ
2.Христо Кондов – Председател на Подкрепа
3.Михаил Иванов – Председател на САС
4.Магдалена Карамихелева – Представител КНСБ /протоколчик/
5.Крали Николов – Зам. Председател Подкрепа
6.Христо Христов – Представител КНСБ /Н-к отдел ГСМ?
7.Г-н Вангелов – Регионален секретар на Подкрепа
8.Христо Попов – Служител „Самолетно обслужване“
9.Христо Йовчев – Представител КНСБ
10.Антон Купенов – Представител на Подкрепа
11.Съри Мелконян – Преводач

Ръководството на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД:
1.Г-н Хелфер – Главен изпълнителен директор
2.Г-н Трифонов – Изпълнителен директор
3.Калин Барзов – Изпълнителен директор Летище Бургас
4.Светлана Симеонова – Главен юрист
5.Пепина Митева – Човешки ресурси
6.Станка Ангелова – Юрист Летище Бургас

Срещата се проведе в много конструктивен дух. Бяха обсъждани въпроси за комуникацията между синдикатите и ръководството на Фрапорт.
От страна на синдикатите бяха поставени следните въпроси:
1.За размера на работната заплата
2.Условия на труд
3.Възвръщане на авансовото плащане
4.Подготовка за нов колективен трудов договор

По първият въпрос страните се споразумяха, че определеното допълнително трудово възнаграждение ще бъде изплащано до края на месец септември, а през месец октомври ще има премия касаеща целия сезон.
Ръководството на Фрапорт не смята да намаля дохода на служителите – в сравнение с миналогодишният. За тази цел ще се образува работна група, чиято функция е да установи точните цифри и евентуални различия. Дейността на групата може да обхване и изготвянето на нов колективен трудов договор.

По вторият засегнат въпрос ръководствотож на Фрапорт отчете забавата и ще гарантира за следващата година качеството и навременното предоставяне на работните облекла.

По третият въпрос ръководството на Фрапорт съобщи, че ще разгледа възможностите за възвръщането на авансовото плащане.
По четвъртият засегнат въпрос двете страни се споразумяха новият колективен договор да бъде за двете летища, като мнението на ръководството на Фрапорт е да има баланс между ангажираността на служителите през летния – силен и зимния по – слаб сезон.

Тази среща и резултатите от нея гарантират по-нататъшният съвместен диалог.Кристина Нейкова
Летище Бургас
Връзки с обществеността
0888 843474

11 юли 2007

Работници на летището протестираха заради забавяне на заплатите
www.burgasinfo.com - 11.07.2007 12:28Забавяне изплащането на заплатите
на служителите на звено “Перонно обслужване” е причината те да не започнат работа, съобщиха в официално становище до медиите от ръководството на летището.
Директорът Калин Барзов се срещнал с протестиращите. На срещата станало ясно, че парите са забавени по независещи от дружеството причини.
Веднага след това всички служители се върнали на работните си места.
Както Бургас инфо ви информира служителите на звено “Перонна механизация” в бургаското летище спряха работа за половин час в знак на протест срещу ниското заплащане и лошите условия на труд. Заплатите на служителите са по-ниски с близо 100 лева в сравнение с миналата година, а работата се е увеличила двойно. Не ни дават аванс, а работните облекла ги получаваме с голямо закъснение, казаха работещи на летището.
Писахме вече две писма до ръководството, но ответна реакция нямаше, казаха още от там.
Вторник е най-натовареният ден от седмицата за летище Бургас.
Обработени са 25 850 пътници и 165 полета като в периода от 19.30 до полунощ са обслужени 9 062 пътници, 51 полета и близо 140 тона багаж , което е 35 % от всички преминали през терминалите на летище Бургас пътници за изтеклото денонощие.
Германско-българският консорциум "Фрапорт" пое управлението на летищата в Бургас и Варна през септември миналата година.

Снощи , най- силния ден за лятото , товарачите на багаж протестираха.
По данни на .... един самолет е кацнал във Варна , а други 4 са правили кръгчета докато се освободи някоя стоянка.
Браво на момчетата, предупредиха всички ,че ще го направят ако не им увеличат заплатите .
10/11.07.2007г. Това си е първата стачка в историята на Летище Бургас.

10 юли 2007

Синдикати в България – а има ли ги изобщо?Все по-често все по-фрапиращите своеволия на властта раздухват тлеещото социално напрежение. И като по учебник КНСБ и КТ „Подкрепа“ влизат в ролята си и оглавяват протестите на миньори, учители, работници в захарни заводи. Но каква дейност вършат те и вършат ли нещо въобще? Каква е ролята на синдикатите в България? Има ли ги изобщо? Истински синдикати ли са?
Да разгледаме различните концепции за синдикатите и тяхната роля.Какво е това синдикат?Институционализиране на конфликтитеСпоред първата концепция конфликтите между работници и капиталисти са смущения, които постепенно биват преодолявани. В този случай синдикатите се интерпретират като институционални форми, в рамките на които конфликтите могат да бъдат разрешени конструктивно.В едно произведение на немския социолог Дарендорф („Класи и класови конфликти в едно индустриално общество“) се твърди, че през втората половина на ХХ век индустриалните конфликти се институционализират, т.е.: 1) създават се споразумителни органи и форми, в които се срещат спорещите страни; 2) ако тези органи не постигнат договореност, се използват арбитражни органи; 3) интересите на работниците са формално представени в ръководните органи на компаниите и 4) наблюдава се тенденция към институционализация на работническото участие в управлението.Дали това схващане отговаря на действителността? Тъй като основната цел на капиталиста (в нашия случай на работодателя) е печалбата, те не биха се поколебали да уволнят работниците и да орежат заплатите и социалните им придобивки, ако знаят, че това ще им донесе намаляване на разходите и повече печалба. Така идеята за конфликтите като временни смущения не изглежда правдоподобна по простата причина, че тези „смущения“ се изострят поради нарастващата разлика (в икономически и социален план) между богати капиталисти и обикновени работници и разнопосочността на интересите им (абсолютна и тотална печалба с цената на всичко от една страна и социална справедливост от друга).Институционализацията на конфликтите е факт, но за съжаление не в позитивен план, защото тя не води до решаването им, а само до тяхното канализиране и временно потушаване. Как работи този механизъм? КНСБ и КТ „Подкрепа“ са йерархични, бюрократични организации със своя вертикална организационна структура. При възникване на конфликт всичко се поема от синдикалните централи по места: „Остави всичко на нас, това ни е работата“. Всичко тръгва нагоре по йерархията от отдели и в крайна сметка се изгубва по веригата. Работниците нямат право сами да отстояват интересите си, някой трябвало да ги представлява и този някой не изглежда особено заинтересован да свърши нещо, освен печеленето на популярност. Същата е и ролята на различните споразумителни и арбитражни органи – да създадат впечатлението, че конфликтите се решават и че всичко върви гладко. Но за колко работници, на които от месеци не са им изплатени заплатите, сте чували? И имали ли са особен ефект решенията на различните органи? Така синдикатите се превръщат в клапи за изпускане на социалното напрежение, в йерархични полудържавни пъдари и бюрократични машини, обслужващи капитализма.Що се отнася до участието на работници в управленските структури, то наистина е само формално и колкото „да се отбие номерът“. Какво стана с РМД-тата (работническомениджърските дружества)? Приватизацията се извършва в ползата на крупни външни капиталисти, примамени от евтината работна ръка, която може безпроблемно да се експлоатира. Това са „стратегическите инвеститори“, които не се интересуват от създаване на работни места или развитие на даден отрасъл, а само от печалбата.От тази гледна точка КНСБ и КТ „Подкрепа“ са синдикати по смисъла на горното определение, т.е. клапи за изпускане на социалното напрежение, йерархични полудържавни пъдари и бюрократични машини, обслужващи капитализма и имащи за единствена цел да канализират общественото недоволство.Радикални и реформистки синдикатиСпоред друго схващане конфликтите са проява на фундаментални и неотстраними икономически противоречия. Тогава синдикатите биват революционни (или радикални), когато търсят решение на тези противоречия, и фалшификатори на класовото съзнание и отклонители на класовото действие – реформистки, консервативни.Да помислим дали конфликтите са фундаментални и неотстраними икономически противоречия. Отново трябва да имаме предвид основната цел на капиталиста (в частност работодателя) – печалбата на всяка цена и основата за тези конфликти – желанието за справедливо разпределение на благата, което застрашава тоталната печалба. Така става ясно, че конфликтите са неотстраними, крайната противоположност на позициите и компромисното им „решаване“ е само забавяне и временно притъпяване на напрежението.Английският социолог Алън твърди в „The Sociology of Industrial Relations“, че „пазарният характер на капиталистическата система не позволява на синдикатите да изпълняват основната си цел защита на интересите на своите членове“. В условията на капитализъм синдикатите не могат да направят кой знае колко чрез легални, предвидени от закона действия, тъй като действията им са ограничени. Договарянето с работодатели не води до никакви резултати. Например по-високото заплащане, спечелено по пътя на колективното договаряне, се губи от работника в повишените от работодателите цени на стоките, които той закупува като потребител. Единственият ефект е инфлация. Така става ясно, че предвидените от системата мерки за защита на интересите на обикновените хора не действат. Остават преките действия, които са характерни за радикалните синдикати и не се изразяват в дирижирани протести и петиции.В книгата си „Държавата и капиталистическото общество“ Милибланд смята, че привличането на представители на синдикатите в различни равнища на държавното управление увеличава натиска върху тях да се съобразяват с „националните интереси“, да подхождат към нещата с необходимата „национална отговорност“, да гласуват за „националноотговорни решения“ и т.н. Всичко това води до подвеждане на работниците и канализиране на недоволството под удобни за властта и бизнеса (които всъщност са едно и също) формули. Всъщност това и правят реформистките синдикати – сътрудничат с властта под предтекст за намиране на компромисно решение. Това компромисно решение обаче почти винаги е в ущърб на работниците и в полза на едрите богати капиталисти. Реформистките синдикати са като партийни машини – с апатична членска маса, ясна и строга организационна структура с лидери, които „ще се погрижат за всичко“. Напомня ли ви това на някои синдикат? КНСБ? „Подкрепа“?Става ясно, че КНСБ и „Подкрепа“ са реформистки синдикати, фалшификатори на класовото съзнание и отводители на класовото действие. Тяхната дейност не води до никакви резултати, а само временно притъпява конфликтите, които остават нерешени. А и няма как да бъдат решени, когато те действат в партньорство с властта и бизнеса.

09 юли 2007

На 15 декември 2006 г. Обединение "Промяна" стана член на
Европейската конфедерация на независимите профсъюзи

В писмо до председателя на Обединение "Промяна" - Димитър Диманов, президентът на ЕКНП - Валерио Салваторе, и генералният секретар на организацията - Хелмут Мюлерс, се казва:

"За нас е удоволствие да Ви информираме, че на своето заседание, състояло се на 15 декември т.г., Съветът на Европейската Конфедерацията на Независимите профсъюзи с пълно болшинство прие Заявление за членство на организацията ви. Бихме желали да изразим благодарността си за доверието, което ни оказвате да защитаваме Вашите интереси на европейско равнище по възможно най-добрия начин.

След като разгледа Вашето заявление, Съветът със задоволство констатира, че отговаряте на принципите и критериите за членство в нашата организация в съответствие с нейния Устав.

След официалното заседание бе проведена двустранна дискусия относно техническите условия, касаещи вашето членство. Като пълноправен член на Конфедерацията отсега нататък вие имате право да участвате в нейните мероприятия, както и заседанията на управляващите й органи, за датите на които ще получите своевременно информация. Междувременно, в най-скоро време ще получите покана да вземете участие в серия от семинари, посветени на демографските проблеми, които са организирани от нашата „Академия ЕВРОПА”.

Използваме случая да изпратим на Вас лично и на всички колеги най-сърдечни пожелания по случай Коледа и Нова година. Изразяваме нашата увереност, че Новата 2007 година ще положи началото на дълготрайно и ползотворно сътрудничество между ПРОМЯНА и Европейската конфедерация на независимите профсъюзи."


Летище Бургас
Сн.: Burgasinfo.com
Бургаското летище изпревари варненското
15 юни 2007 / News.dir.bg
Бургаското летище изпреварва Варненското по брой пътници, сочи официална справка.
101 510 туристи е посрещнала аерогарата в Бургас през месец май, което е с 1,5% повече спрямо миналата година. Във Варна обаче е регистриран спад от 9,3 на сто или 98 089 човека в сравнение с май 2006 година, пише Burgasinfo.com. От Фрапорт, концесионер на двете морски летища, отчитат и два месечни рекорда за май. Най-голямото немско летище Франкфурт e обслужило 4 666 167 пътници и 169 789 метрични превозени товари. Досега през международното летище никога не са минавали толкова много пасажери и товари, твърдят от Фрапорт.

вторник, 13 декември 2005 / Прочетено 300 пъти
Фрапорт предложи в писмо до зам.-министъра на културата и туризма г-н Димитър Хаджиниколов място за реклама на България като атрактивна туристическа дестинация на своята обновена интернет страница "Airport City". Това съобщи г-жа Андреа Пал, вицепрезидент на "Global Investments&Management" към Фрапорт Груп, предават от компанията.
"Поканихме г-н Хаджиниколов да ни посети на летището във Франкфурт, за да обсъдим всички възможности и технически подробности по поставянето на рекламата на България", уточни г-жа Пал.
Адресът на новия интернет сайт е http://www.airportcity-frankfurt.de/. Обновената страница на немския авиотранспортен център предлага три основни раздела - "Пътувания", "Практически Съвети" и "Бизнес", като всеки от тях е ясно структуриран и в различен цвят. Информацията се публийкува на английски и немски език.

"Фрапорт" официално пое управлението на летищата във Варна и Бургас

Последна редакция: 13.11.2006, 18:46

Публикуване: 10.11.2006, 13:01

фрапорт

©

Автор: Николай Танев

Размер на шрифта: a a a

Немско-българското дружество "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД отбеляза официално влизането в сила на договора за концесия на летищата във Варна и Бургас.

От днес 10 ноември 2006 г. консорциумът поема отговорността за персонала, активите и бъдещото развитие на двете летища.

Тържествата се проведоха в зала "Заминаващи" на двете летища в присъствието на зам.-министъра на транспорта Юджел Атилла, старшият вицепрезидент на Fraport AG Андреа Пал, кметове, областни, депутати и много гости и партньори на немско-българското дружество.

"Ще насочим усилията си, за да въведем международни стандарти в обслужването на пътниците на Варна и Бургас, каквито "Фрапорт" предлага на всички свои летища по света", каза Андреа Пал, старши вицепрезидент на "Фрапорт" АГ.
Тя добави, че черноморските ни летища се присъединяват към Европа 51 дни преди България да стане член на ЕС.

В края на официалните церемонии, Пал обяви, че първата инвестиция на "Фрапорт" в България е малко необичайна, тъй като "Фрапорт" АГ ще направи дарение на Домовете за медико-социални грижи за деца във Варна и Бургас.
Тя връчи парични чекове за по 10 000 евро на директорите на домовете - д-р Живка Сабрутова в Бургас и д-р Стефка Джанкова във Варна.

Припомняме, че "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" спечели 35-годишната концесия на летищата във Варна и Бургас, като концесионният договор беше подписан точно преди два месеца - на 10 септември 2006 г.

Според концесионния договор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД ще заплаща годишно концесионно възнаграждение от 19,2% от общият размер на всички дейности на Концесионера, свързани с ползването на активите на двете летища.

"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД ще бъде контролирана от мажоритарния акционер в консорциума "Фрапорт" АГ през целия срок на концесията.

Немско-българското дружество има готовност да предприеме незабавни мерки и инвестиции за подобряване на летищата във Варна и Бургас, като инвестира над 23 млн. евро през първата година от концесията, а до 2009 г. - около 95 млн. евро.

За 35-годишния период на концесията ще бъдат вложени общо 403 млн. евро за изграждането на нови пътнически терминали, разширяването на самолетните стоянки, оборудване и т.н.

Говорител на Фрапорт: В България ще сътрудничим само със сериозни партньори
Концернът Фрапорт, който ръководи летището във Франкфурт на Майн, спечели 35-годишна концесия за летищата във Варна и Бургас, която може да бъде и удължена. Фрапорт участва с 60 процента в един консорциум, където партньор е българската фирма БМ Стар. Плановете са в двете летища за срока на концесията да бъдат вложени 403 милиона евро. Миналата година Варна и Бургас приеха 1,55 милиона пътници, най-вече туристи от Германия, Гърция и скандинавските страни.

Интервюто е на Дойче веле с говорителя на Фрапорт Клаус Буш:

- Г-н Буш, какво значение отдава Фрапорт на концесията за летищата във Варна и Бургас, която получи току-що?

К.Б.: Това, разбира се, е много важен успех в нашия международен бизнес. Специално България е изключително интересен пазар за бъдещето. Туристическите дестинации по Черноморието се достигат именно през тези две летища. Стопанският подем в България през последните години е още един важен аргумент, той обещава, че сделката ще бъде от полза и за двете страни.

- Какво очаква от вас българското правителство по отношение на летищата Варна и Бургас?

К.Б.: Предполагам, че българското правителство очаква най-вече професионален мениджмънт на двете летища. Ние сме доказали, че имаме компетентността, необходима за такъв мениджмънт. В продължение на години Фрапорт ръководи такова важно кръстопътно летище каквото е Франкфуртското - едно от най-големите в света, второ по големина в Европа.

- Твърди се, че само през идните години възнамерявате да направите инвестиции от 100 милиона евро. Вярно ли е това и къде ще вложите тези пари?

К.Б.: Инвестициите ще бъдат дори доста по-високи, ако вземем целия срок на концесията. Ние смятаме да се заемем с модернизацията, с разширяването и разбира се с обслужването на двете летища. А това означава, че влагаме пари в наличната инфраструктура, в терминалите, в превозни средства, в техника, в апаратура, за да издигнем двете летища до последните достижения на гражданското въздухоплаване.

- Кой са партньорите ви в България? Добре осведомени източници твърдят, че работите заедно и с групировката ТИМ, която в страната има спорен авторитет.

К.Б.: По въпроса не мога да кажа нищо. Ние по принцип не взимаме отношение към предположения и каквито и да било слухове, идващи от тъй наречените "добре осведомени кръгове". Ние работим със сериозни партньори, доказали сме го многократно по цял свят. Нека да ви припомня, че имаме близо 60 свои подразделения. Сигурно е, че и в България ще сътрудничим само със сериозни и добри партньори. В консорциума ни е включена българската фирма БМ Стар, на която ще разчитаме в търсенето на други български подизпълнители.

Фрапорт/БМ Стар ще плаща различно от офертата концесионно възнаграждение

Размерът на концесионното възнаграждение, определено от Министерския съвет за избрания концесионер на летищата във Варна и в Бургас, се разминава с предложените в офертата отчисления на спечелилото обединение между “Фрапорт АГ Франкфурт Еърпорт Сървисиз Уърлдуайд”, Германия, и “БМ Стар”, България. Това става ясно от решение № 449 на кабинета от 15 юни, което ще бъде обнародвано във вторник в Държавен вестник и с което Mediapool разполага.

За въпросното решение бе обявено, че е взето на извънредното заседание на кабинета, което бе отложено от 15 за 14 юни, заради ангажименти на министър-председателя Сергей Станишев. А в официалния сайт на Държавен вестник пише, че в броя на изданието от 20 юни ще се публикува решението за концесиите на летищата № 449 от 15 юни. Под документа за министър-председателя е подписана вицепремиерът Емел Етем.

В това правителствено решение е записано, че концесионерът ще плаща възнаграждение на държавата, възлизащо на 19,2% от стойността на една от двете суми – или тази, формирана от всички приходи от дейности за текущата година, или от общите приходи от таксите на летищата и дейностите на оператора. За база се определя по-високата сума.

В огласената миналата година класация на кандидатите за концесионер на морските летища предложението на Фрапорт/БМ Стар за отчисления за държавата бе за 16,8 на сто. То бе на трето място след офертата на Венси Консешънс и Венси Еърпортс, посочили 21 на сто, и на датската “Копенхаген Еърпортс” от 30 на сто.

Изборът на датчаните обаче бе обжалван и Върховният административен съд реши в началото на годината, че не отговарят на изискването за опит в управлението на две летища в различни държави с определен брой пътници. Така се стигна до повторния избор на концесионер, за какъвто бе определен немско-българският консорциум.

Въпреки, че според решението на кабинета бъдещият частен оператор ще плаща повече от първоначално предложението, остава въпросът как се е стигнало до новото отчисление за държавата, след като Министерството на транспорта не е обявявало публично, че е искана подобрена оферта на Фрапорт/БМ Стар.

От решението на МС става ясно, че бъдещият оператор на двете морски летища, с когото ще се сключи договорът, ще се казва “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД. За пръв път немският летищен оператор ще даде името си на фирма с негово участие в чужда страна, казаха за Mediapool представители на Фрапорт.

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД ще получи правата върху управлението на 2 231 467 кв. м от летище Варна и 2 531 795 кв. м от аеропорта в Бургас.

В концесията няма да бъдат включени обектите на Ръководство на въздушното движение, но ще влязат бъдещите съоръжения, изградени от частния оператор.

Съществува опция за включване на разширенията на двете летища, които в момента държавата прави със собствени средства. Заради забавеното концесиониране на летищата Министерството на транспорта бе принудено да инвестира в увеличението на капацитета на терминалите.

Внесеният от концесионера депозит ще бъде задържан и приспаднат от еднократното концесионно възнаграждение, чийто размер в решението на МС обаче не е записан.

Законосъобразността на правителственото решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обнародването му на 20 юни.

Клиентите ни нямат намерение да обжалват, те са огорчени от изхода на процедурата, заяви за Mediapool адвокатът на “Копенхаген Еърпортс” Ангел Ганев.

Схемата за отдаване на летища и пристанища на концесия беше заложена при престъпния царски министър Пламен Петров. Щафетата бе продължена при универсалния престъпник Николай Василев.До днешният ден нито една магистратура не иска да изследва следните неща:
1. Кой стои зад фирмите участнички в България и проекцията им в чужбина, в така наречените "джойнт венчъри"?
2. Защо никой не разсъждава по въпроса - за монополизма, къде са ВКП и Комисията по конкуренцията.
3. И крайно време е да бъдат "прибрани" на "топло" лицата - Пламен Петров, Николай Василев и свързаните с тях лица. Да се проучи основно и лицето-хитрец Милен Велчев.
4. България трябва скоропостижно да сложи точка на юпиексперимента(вреден за доброто здраве на България и българите).