04 ноември 2008

Брюксел: България да очаква рязко забавяне на икономиката

Брюксел: България да очаква рязко забавяне на икономиката

Прогнозата на Европейската комисия за икономическия растеж на България през следващата година бе занижена от първоначалните 5.6% на 4.5%. Противно на по-ниските очаквания за 2009, прогнозата за тази се повишава и според ЕК страната ни ще достигне икономически растеж от 6.5% при по-ранни очаквания за ръст от 5.8%.

Макар през пролетта растежът да достигна 7.2% под влияние на засиленото потребителско търсене и все още активните инвестиции в първото тримесечие, анализаторите на ЕК са отчели влошаването на международните фактори, които могат да повлияят върху страната ни.

"Несигурността на международните финансови пазари и очакванията за дългосрочно забавяне на икономическата активност в целия ЕС според анализите ще засегнат вътрешното търсене", твърдят от комисията. В същото време прогнозата на Министерството на финансите за икономическия растеж през следващата година е той да достигне 4.7%. Най-песимистичният вариант, разглеждан от правителството, пък беше за 3% растеж.

ЕК обаче обръща внимание на един още по-песимистичен вариант, при който нарастващите лихви ще затруднят притока на свежи капитали под формата на чуждестранни инвестиции и заедно с вече постоянните нива на висока инфлация ще намалят разполагаемите доходи на българите, а оттам и частното потребление. Брюксел коригира надолу (от 7.1% на 6.5% от БВП) прогнозата си за ръста на износа през тази година и прогнозира силен спад до 4.6% за 2009 г. Отчетлива промяна се очаква и при вноса на стоки и услуги - докато за тази година прогнозата е подобрена (от 8.5% на 9% от БВП), то за догодина поправката е в обратна посока - от 7.7 на 6.3% от БВП, и още по-малко (6.1%) за 2010 г.

Рязко ще намалее и темпът на растеж на заплатите в България. Според Еврокомисията, ако цената на труда през 2008 г. се е повишила със средно 4.7%, догодина ще бъде наполовина (2.4%), а през 2010 г. дори 1.4%.

Макропоказателите, които се следят от българското правителство и международните финансови институции с най-голямо влияние, също вече са коригирани към по-тревожни стойности. Само през тази година дефицитът по текущата сметка се очаква да нарасне до 23.8% от БВП. През следващата година въпреки очакваното забавяне в ръста на частното и публичното търсене за текущата сметка се залага, че ще достигне дефицит, равен на 22.3% от БВП.